Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement geldt bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder van het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

1. Openingstijden:

Gastouderopvang Bazzeroet is van maandag t/m donderdag geopend van 7.00 - 17.30 uur. Behalve tijdens nationale feestdagen, denk aan nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, 2e pinksterdag, hemelvaart, 1e en 2e kerstdag, dan bied ik geen opvang.

U kunt bij mij terecht voor: vaste opvang, flexibele opvang (in overleg), buitenschoolse opvang of vakantie opvang

2. Tarieven:

Gastouderopvang Bazzeroet hanteert het uurtarief van Berend Botje incl. eten, drinken, fruit en tussendoortje. excl. babyvoeding, luiers en billendoekjes. 

3. Opvang:

Vaste opvang: Hiervoor worden vaste dagen en tijden gereserveerd. U reserveert voor deze vaste dagen ook vaste tijden. Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden wel in rekening gebracht. Bij extra afname wordt dit uiteraard in rekening gebracht.

Voorbeeld 1: U heeft 1 dag per week vaste opvang nodig voor 8 uur. U bent echter een keer eerder vrij of plant een vrije dag in. Er wordt dan toch 8 uur in rekening gebracht. Tenzij u dit uiterlijk 2 weken van te voren heeft doorgegeven

Voorbeeld 2: U heeft een contract afgesloten van 8 – 17 uur, maar u komt om half 6. Dan breng ik dit half uur in rekening.

Flexibel opvang: Onder flexibele opvang wordt verstaan het niet structureel afnemen van een zelfde dag/dagdeel per week. Flexibele opvang houdt NIET in: het ‘s ochtends afbellen van de opvang voor diezelfde (gereserveerde) dag. Zodra een flexibele opvangdag / dagdeel per email bevestigd is, is de reservering definitief. Dit gebeurt in de week nadat de aanvraag ingediend is. Tot twee weken voor de afgesproken opvangdatum kan kosteloos geannuleerd worden. Ouders die vaste dagdelen per week afnemen hebben voorrang op ouders met wisselende roosters.

We spreken een vast aantal uren per maand af, mochten er meer uren bij komen dan worden deze gefactureerd. Mochten er minder uren dan afgesproken afgenomen worden, dan worden de vastgestelde uren zoals afgesproken in rekening gebracht. Als het rooster bekend is, graag zo snel mogelijk doorgeven, zodat ik de dagen waar opvang nodig is, kan reserveren voor jullie kindje. 

4. Halen en brengen:

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door bijvoorbeeld file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

5. Vakanties en vrije dagen:

Komt uw kind een dag niet omdat u een vrije dag heeft ingepland, dan dient u dit uiterlijk twee weken van te voren door te geven. Bij tijdig doorgeven van vakanties en vrije dagen van de vraagouders, worden de afgesproken uren niet doorberekend. Bij later doorgeven gaat de betaling gewoon door.

Vakanties moeten tenminste 2 maanden van te voren worden doorgegeven. Bij vakanties en vrije dagen van de gastouder worden de opvangkosten niet doorberekend. Ik laat u ver van tevoren weten wanneer mijn vakantie is, dit zal voornamelijk in de schoolvakanties zijn.

6. Uw kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang:

Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind ziek is, is het verstandig het thuis te houden. Daar voelt het zich het prettigste. Het kan natuurlijk ook dat uw kind niet fit is, koorts heeft, maar toch speelt; in dat geval kunt u uw kind gerust brengen (dan houden we contact). Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden dan zal ik met u overleggen. Soms is het toch noodzakelijk dat u uw kind komt ophalen. Is er sprake van besmettingsgevaar, zal uw kind ook opgehaald moeten worden.

Bij ziekte worden de afgesproken uren wel doorberekend. Wanneer het om meer dan 3 weken gaat proberen we een andere afspraak te maken. 

- Wanneer er binnen mijn gezin ziekte heerst zal ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of u wel of niet uw kinderen komt brengen. - Als ik te ziek ben om op te vangen stel ik u er zo spoedig mogelijk van op de hoogte. U hoeft niet te betalen, tenzij u een andere gastouder vindt, dan moet u haar natuurlijk betalen. In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd een formulier in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Kan uw kind een dag niet komen wegens ziekte geef dit dan zo spoedig mogelijk door, de uren worden wel doorberekend.

7. Hygiëne en veiligheid:

Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen bij ons zo veel mogelijk op de gang staan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold, gekropen en gespeeld kan worden. Uw kind kan bij ons op slofjes (zelf meegeven) of op sokken/blote voeten lopen. 

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

8. Contact met ouders/verzorgers:

Een goed contact met ouders vind ik heel belangrijk. Een open communicatie is nodig om goed samen te werken. Als we elkaar goed op de hoogte houden van het wel en wee van uw kind, dan kunnen beide partijen de beste zorg bieden. Samen hebben we het beste voor met uw kind. Informatie uitwisseling vindt dagelijks mondeling plaats bij brengen en halen. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

9. Wijzigingen:

Structurele wijzigingen dienen 2 maanden van te voren worden aangevraagd. Er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt.

10. Wennen:

Een kind heeft altijd tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw persoon. Ook voor u als ouders/verzorgers kan het moeilijk zijn om uw kindje voor het eerst naar de opvang te brengen. Uw kindje kan voorafgaand aan de start van de opvang een ochtend of middag in overleg komen wennen. Het eerste wenmoment is gratis, wanneer u meer wenmomenten wenst dient u die te betalen volgens normaal tarief.  

11. Betalingsverplichting:

Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van 1 maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen.  Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een incassobureau in te zetten waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

12. Opzegging:

Als u wilt opzeggen, wilt u dat dan tenminste 2 maanden van tevoren bij mij aangeven. Bij Berend Botje moet u dit tenminste 1 maand van te voren aangeven. 

Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u nog verplicht om 1 maand de afgesproken uren door te betalen. In de proefperiode kunt u wel elk moment opzeggen. 

13. Facebook en Whats app:

Op Facebook heb ik een groep aangemaakt voor o.a. de ouders van "Gastouderopvang Bazzeroet". De groep heet: " Gastouderopvang Bazzeroet ". Gedurende de dag/week zet ik foto's en stukjes tekst of interessante links op de pagina. Ik zal nooit de gezichten herkenbaar in beeld zetten. Via Whats App stuur ik jullie regelmatig een foto of update van de dag, of een leuke uitspraak.

14. Overige:

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk regelement, worden door Gastouderopvang Bazzeroet per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.