Vakantie 2018

Vakantierooster voor 2018

Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2018 - dicht
2e paasdag: maandag 2 april - dicht
Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018 - dicht
2e pinksterdag: maandag 21 mei 2018 - dicht
Extra vrij: maandag 2 juli dicht
Zomervakantie: 26 juli t/m 26 augustus 2017 - dicht
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019 - dicht